Yangın Merdiveni Fiyatları

heading

Binalar yükseldikçe bina sorumlularının ve yöneticilerinin sorumlulukları da artmaktadır. Yöneticilerin bir görevi de çıkabilecek bir yangın esnasında alınacak tedbirlerin planlamasını yapmaktır. Bina sakinlerinin neler yapmaları gerektiği önceden planlanarak, görev paylaşımı belirlenmeli, gerekirse yangın senaryoları ve tatbikatları düzenlenmeli ve yangına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yangın merdiveni tüm bina sakinlerinin işlerini kolaylaştıran temel güvenlik hizmetidir. Bu nedenle kaliteli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde imal edilen yangın merdivenleri, meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını önleyebilirler. Yangın esnasında can ve mal kayıpları oluşacağı göz önünde bulundurulduğunda, yangın merdiveni fiyatları düşünüldüğü kadar yüksek değildir.

Yangınlara Karşı Alınabilecek Tedbirler

Öncelikle yöneticilerin bir yönetim planı hazırlaması gerekli ve son derece önemlidir. Bu planda yangın esnasında nelerin yapılacağı, nelerin yapılmaması gerektiği belirlenmeli, ayrıca bina sakinlerine yangın esnasında engel oluşturacağından, yangın merdivenlerinde ve kaçış yollarında hiçbir malzeme bulundurulmamaları tebliğ edilmelidir. Yangın esnasında, yaşlılara, hamile ve çocuklara öncelik tanınması gerektiği, merdivenlerin nasıl kullanılacağı ve yangın sırasında kimlerin ne görev yapacağı tatbiki olarak belirli periyotlarda uygulatılmalıdır. Her türlü binaya monte edilebilecek yangın merdiveni fiyatları için mutlaka firmamıza baş vurun.