Yangın Merdiveni Yönetmelik

heading

Yangın Merdiveni Yönetmelik

Yangın merdivenlerinin kurulması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve uyulması gereken kuralları belirleyen ilke ve yönetmeliklere yangın merdiveni yönetmeliği denilmektedir.Yangın merdivenlerinin kurulumun yönetmeliğe uygun olup olmadığı uzman müfettişler tarafından yılın belirli periyotlarında aksatılmaksızın denetlenmektedir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliğine göre;bütün yüksek katlı binalarda en az 2 yangın merdiveni çıkışı bulunması zorunludur.Bu durum binada yaşayan kişi sayısına göre değişkenlik gösterebilir.Bina içinde bulunan insan sayısı 500’ü geçerse 3 adet şayet 1000 kişiye ulaşırsa 4 adet yangın çıkışı bulunması yönetmelikte zorunlu kılınmıştır.

Aynı zamanda yangın merdiveni çıkış mesafe ve aralıklarının nasıl olması gerektiği detaylı bir şekilde belirtilmiştir.Bir çıkışın diğerine uzaklığı farklı konumlarda olsa bile insanların kolaylıkla birinden diğerine ulaşması gerekmektedir.Özellikle yangın merdivenlerinin basamaklı yağmurlu ve karlı havalarda kaymayı engelleyecek özel bir sistemle üretilmesi gerekmektedir.

Bu kuralların dışında üretimi yapan yangın merdiveni firmaları yönetmeliğe uymadıkları için fazladan bir maliyetle karşı karşıya kalabilmektedir.Denetlemelerde artı not alabilmek için yangın merdivenlerini yönetmeliğe uygun hale getirmeye çalışmak hem zaman kaybıdır hem de ekstra bir masraf gerektirmektedir.